Zrinka Barišić Marenić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Zrinka Barišić Marenić

Izvanredna je profesorica i znanstvena savjetnica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu diplomirala je 1996. godine. Tijekom studija pohađala je međunarodne ljetne škole arhitekture u NJemačkoj i Belgiji.

Aktivni filteri