Stipe Buzar i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Stipe Buzar

Rođen je 6. listopada 1984. godine u Zagrebu. Završio studij filozofije i religijske kulture na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (2009.). Obrana doktorske disertacije „Integrirana teorija pravednog rata: moralnost kao integrirani dio strategija za ulazak, provedbu i izlazak iz rata“ na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (2014.). Od 2011. asistent, a od 2017. docent na Libertas međunarodnom sveučilištu. Težišta istraživačkog rada: etika, politička filozofija, etika u međunarodnim odnosima, etika vojne sile, poslovna etika.

Aktivni filteri