Smiljana Zrilić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Smiljana Zrilić

Doc. dr. sc. Smiljana Zrilić rođena je 12. rujna 1963. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu (COUO «Juraj Baraković» - smjer, odgajatelj predškolske djece). 1985. godine diplomirala je dvogodišnji studij predškolskog odgoja na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilišta u Splitu. Na istom fakultetu je 1987. diplomirala dvogodišnji studij razredne nastave. Radila je neko vrijeme u dječjem vrtiću, te u školi, a 1999. godine završava doškolovanje za učitelje na Filozofskom fakultetu u Zadru. Time je stekla stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja. Položila je stručni ispit za zvanje učitelja razredne nastave. Školske godine 2000./01. upisuje poslijediplomski znanstveni studij pedagogije na Zagrebačkom sveučilištu. Magistarski rad naslova «Povezanost odgojnih postupaka roditelja i školskog neuspjeha», pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranila je u rujnu 2004. godine. 2005. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio joj je pristup izvandoktorskom studiju i izradi disertacije iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija pod naslovom « Integrativni pristup istraživanju apsentizma učenika» koju je pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlatka Previšića obranila u srpnju 2007. godine također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjeku za pedagogiju pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Jurić, prof.dr.sc. Vlatko Previšić i prof. dr. sc. Ana Proroković.

Aktivni filteri