Marinko Đ. Učur i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Marinko Đ. Učur

Pravnik, (Todorići kraj Šipova, BiH, 18. 5. 1941). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1983. Radio u gospodarstvu (1970–81). Na Pravnom fakultetu u Rijeci od 1981. predaje radno i socijalno pravo, nomotehniku i pomorsko radno pravo. Predaje i na poslijediplomskim studijima na Pravnom fakultetu u Osijeku. Objavio mnogobrojna djela iz područja radnog i socijalnog prava. Glavna djela: Pomorsko radno pravo (1997), Socijalno pravo (2000) i Radnopravni status pomoraca (2003).

Aktivni filteri

S komentarom i prilozima