Milorad Ćupurdija i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Milorad Ćupurdija

Dr. sc. Milorad Ćuprija rođen je 18. 9. 1961. godine u Magadenovcu, Republika Hrvatska. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Njegov radni vijek obilježen je različitim poslovima. Radio je u Borovu kao radnik. U organima državne uprave radio je dvanaest godina. Na veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić predaje na kolegijima: Radno pravo, Intelektualno vlasništvo, Osnove upravnog prava. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova i sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Aktivni filteri