Teodor Antić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Teodor Antić

diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1981. godine, a doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 2011. godine na temu "Nadzor ustavnosti i zakonitosti općih akata lokalne samouprave." Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić predaje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment javnog sektora kolegij Ustroj i djelokrug javnog sektora.

Aktivni filteri

Organizacija države, državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, upravni postupak i upravni spor