Krešimir Regan i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Krešimir Regan

povjesničar i leksikograf. Nakon završene V. gimnazije u Zagreb, 1997. diplomirao je geografiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. magistrirao povijest tezom Ujedinjavanje teritorija Banovine Hrvatske. Teritorijalno ujedinjenje Savske i Primorske banovine s osam novodobivenih kotara, a 2006. doktorirao tezom Srpska politika u Banovini Hrvatskoj.

Aktivni filteri