Mario Grčević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Mario Grčević

Rođen 1969. godine u Varaždinu, a doktorirao na Sveučilištu u Mannheimu 2005. g. obranom rada o jeziku i postanku hrvatskoga štokavskoga misala iz XVI. Stoljeća.

Aktivni filteri