Prof. dr. sc. Ivica Lukšić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić

Prof. dr. sc. Ivica Lukšić je redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom i predstojnik Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava. Uže područje rada u proteklih dvadesetak godina je kirurgija tumora glave i vrata.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine, od kada radi na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava. Specijalist maksilofacijalne kirurgije od 2003. godine, primarijus i uži specijalist plastične kirurgije glave i vrata od 2013. godine. Završio sveučilišni znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Magistrirao na temu ''Prognostički čimbenici N stadija TNM klasifikacije karcinoma glave i vrata'' 2003. godine. Završio poslijediplomski specijalistički studij Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Doktorirao na temu "Značenje proliferacije miofibroblasta u ekstracelularnoj stromi karcinoma usne šupljine na razvoj regionalnih metastaza" 2008. godine. Usavršavao se u vodećim svjetskim centrima za kirurgiju tumora glave i vrata (New York, London), sudjelovao u više međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata i brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Voditelj Odjela za onkološku kirurgiju glave i vrata Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta od 2011. i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta od 2012. godine. Predstojnik Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kliničke bolnice Dubrava od 2016. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran za asistenta 2006., višeg asistenta 2008., docenta 2011., izvanrednog profesora 2017. i redovitog profesora 2022. godine. Pročelnik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom od akademske 2015./16. godine, voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija od ak. 2019./20. godine. Član Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu od akademske 2017./18. godine. Objavio brojne publikacije od kojih 75 indeksira Current Contents, 3 SCI-EXP/SSCI i 1 Indeks Medicus; broj nezavisnih citata prema WoSCC-u 895, SCOPUS-u 1125, h-indeks 18. Autor je više nastavnih tekstova, knjiga i monografija, mentor 15 diplomskih radova i 5 doktorskih disertacija. Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, tajnik Hrvatskog društva za tumore glave i vrata, redoviti član međunarodnih stručnih društava iz područja kirurgije glave i vrata (EACMFS, AHNS, IAOMS, IAOO, EHNS, BAHNO), recenzent nekoliko međunarodnih stručnih i znanstvenih časopisa (Head and Neck; The Laryngoscope; Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology; International Archives of Otorhinolaryngology; International Journal of Otolaryngology). Predstavnik Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata u European Union of Medical Specialists (UEMS) u Brusselsu od 2007. godine i član Vijeća European Head nad Neck Society (EHNS) od 2018. godine.

Aktivni filteri

-10%
-10%
53,91 EUR 59,90 EUR -10%
47,66 EUR 52,95 EUR -10%

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn