Marijana Češi, Đurđica Ivančić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Marijana Češi, Đurđica Ivančić

Marijana Češi rođena je u Münchenu 1970. Nakon osnovne škole i gimnazije diplomirala je kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomski doktorski studij komparativne književnosti upisala je 2002., a doktorirala je 2015. na doktorskom studiju glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Ovladanost standardnim hrvatskim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja. Od 1995. zaposlena je u sustavu odgoja i obrazovanja. Višegodišnje iskustvo nastavne prakse stekla je u zagrebačkim osnovnim školama, a od 2005. zaposlena je u Zavodu za školstvo, danas Agenciji za odgoj i obrazovanje, na radnom mjestu više savjetnice za hrvatski jezik. Znanstveni su joj i stručni interesi usvajanje hrvatskog jezika kao prvog i inog jezika djece školske dobi te edukacija učitelja i nastavnika hrvatskog jezika. Svoj stručni i znanstveni rad temelji na interdisciplinarnim načelima edukacijskih i lingvističkih znanosti i osmišljen je, vođen i realiziran prema edukacijskim iskustvenim modelima.

Đurđica Ivančić rođena je u Zagrebu 1953. Nakon osnovne škole i gimnazije završila je današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1992. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Obrazovna dostignuća učenika osnovnoškolskog uzrasta s većim teškoćama i učenika bez teškoća u razvoju. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. na temu Pokazatelji kvalitete inkluzivne osnovne škole. Radno iskustvo stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje u Zagrebu radeći kao pedagoginja i voditeljica škole, mentorica studentima, a zatim u Osnovnoj školi Nad lipom u Zagrebu kao ravnateljica. Godinama surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao konzultantica iz prakse, suradnica i gost predavač na preddiplomskom i diplomskom studiju. Cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost usmjerena joj je na unapređivanje učenja, poučavanja i socijalizacije učenika s teškoćama u razvoju, osobito s intelektualnim teškoćama, u različitim oblicima školovanja.

Aktivni filteri

17,79 EUR 19,77 EUR -10%

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn