Petar Bašić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Petar Bašić

Rođen je 11. travnja 1952. u Broćancu kod Posušja (BiH), osnovnu (osmogodišnju) školu završio je u Posušju, klasičnu gimnaziju u Srednjoj školi za spremanje svećenika Provincije franjevaca trećoredaca u Zagrebu ‑ Odri, filozofsko‑teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Angelicumu u Rimu, a liturgiku na Pontificio Ateneo S. Anselmo, Pontificio Istituto Liturgico u Rimu – magisterij 1981., a doktorat 1984. (naslov doktorske disertacije: L'”Ordo Missae” di Paolo VI: arricchimento e adattamento. Saggio di proposte; moderator Adrien Nocent).

Napisao je više znanstvenih i stručnih radova, izradio više stručnih bibliografija te uredio nekoliko znanstvenih i stručnih knjiga i zbornika. Bio je višegodišnji urednik glasila svoje redovničke zajednice Vjesnik franjevaca trećoredaca, a sada je glavni urednik redovničkog časopisa Posvećeni život. Prevodi s talijanskog, francuskog, njemačkog i latinskog jezika.

Aktivni filteri