Kristina Wolsperger Danilovski i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Kristina Wolsperger Danilovski

Kristina Wolsperger Danilovski rođena je 1973. u Zagrebu. Godine 1998. stekla je diplomu na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a 2005. magisterij iz kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Danci i stranci njezina su prva objavljena zbirka kratkih priča.

Aktivni filteri