Sandra Kadum, Vladimir Kadum i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Sandra Kadum, Vladimir Kadum

Sandra Kadum rođena je 1972. u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju odgojno-obrazovnog smjera, a zatim na Pedagoškom fakultetu u Puli dvogodišnji studij razredne nastave. Nakon toga, na Filozofskom fakultetu u Zadru, upisuje studij doškolovanja učitelja razredne nastave. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranila je 2010. godine magistarski rad pod naslovom Ocjenjivanje učenika u nižim razredima osnovne škole, a 2013. godine na Pedagoškom fakultetu u Kopru (Univerza na Primorskem) doktorsku disertaciju pod naslovom Sustavno uređenje darovitosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja. Od 2009. godine zaposlena je kao predavačica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njeni interesi vezuju se uz rad s darovitim učenicima, didaktičku dokimologiju te didaktiku.

Aktivni filteri