Katarina Matijević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Katarina Matijević

Katarina Matijević, mag. logopedije, rođena je 1985. godine u Sisku. Opću gimnaziju završila je u rodnoj Petrinji, a Edukacijskorehabilitacijski fakultet, smjer logopedija, u Zagrebu. Diplomirala je 2009. stekavši zvanje profesor logoped/magistra logopedije. Radila je u sustavu obrazovanja, kao stručni suradnik godinu dana, te nakon toga devet godina u sustavu zdravstva u logopedskoj ambulanti na poslovima dijagnostike i terapije osoba svih životnih dobi. Trenutno je voditeljica Kabineta za logopedsku podršku pri POU Hrvatski dom Petrinja. Poseban interes su joj djeca rane dobi te područje poticanja razvoja govora i jezika.

Aktivni filteri

Priručnik za poticanje razvoja govora i jezika u djece