Nevenko Herceg – Svjetlana Stanić-Koštroman – Mario Šiljeg i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Nevenko Herceg – Svjetlana Stanić-Koštroman – Mario Šiljeg

Nevenko Herceg

sveučilišni profesor, političar, športski djelatnik. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Sarajevu. Na istom je fakultetu magistrirao iz područja fitomedicine, a doktorsku je disertaciju obranio na Sveučilišta u Mostaru. U zvanje sveučilišnog profesora izabran je 2007. godine. Do sredine 1992. radio je na Katedri za fitomedicinu u Sarajevu, nakon čega se više angažira u javnom životu i obnaša više dužnosti u izvršnim, zakonodavnim i političkim tijelima vlasti.

Svjetlana Stanić - Koštroman profesorica s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Mario Šiljeg

državni tajnik za zaštitu okoliša Republike Hrvatske.

Aktivni filteri