Ivana Mijić Vulinović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Ivana Mijić Vulinović

Ivana Mijić Vulinović rođena je 7. ožujka 1981. u Dubrovniku, gdje živi i radi. Nakon završetka Pravnog fakulteta u Splitu 2006. godine bavi se paralelno pravom i novinarstvom. Godine 2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer međunarodno-pravni, obranila je doktorski rad "Uloga državnih organa vlasti u procesu stvaranja i ostvarenja ljudskih prava s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku". Stručna je suradnica Sveučilišta u Dubrovniku na studijima: Mediji i kultura društva i Povijest Jadrana i Mediterana, te urednica i voditeljica na Dubrovačkoj televiziji.

Suautorica je dvaju psihološko-pravnih priručnika objavljenih u Nakladi Ljevak: "Vodič kroz razvod braka" (2017.) i "Vodič za sretan brak" (2018.). Sudjeluje na konferencijama i objavljuje znanstvene radove u zemlji i inozemstvu, poglavito se baveći domenom prava ljudskih prava.

Aktivni filteri

-10%
-37%
14,47 EUR -36,7% 9,16 EUR
14,47 EUR -36,7% 9,16 EUR
21,51 EUR 23,90 EUR -10%
9,16 EUR 14,47 EUR -36,7%

Psihološko-pravni priručnik