Goran Tudor i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Goran Tudor

Goran Tudor je utemeljitelj i direktor M.E.P. d.o.o., tvrtke za razvoj menedžmenta i nakladništvo, Zagreb (1991.); pokretač M.E.P. Centra menadžerske knjige Zagreb, Ulica grada Vukovara 226 G („prva hrvatska poslovna knjižara“)

Jedan od utemeljitelja i voditelja tvrtke VIZA MG (1993-2007.)

Rukovoditelj sektora razvoja u Končaru Transformatori (1978/1982.), direktor proizvodne radne organizacije Končar Transformatori (1984/90), član Poslovodnog odbora Končara (1984/88.). Tudorove knjige su preporučena ili obvezatna literatura na ekonomskim fakultetima, poslijediplomskim studijima i poslovnim školama. Kao istaknuti inovator (1982/1990), dobitnik je Godišnjeg priznanja za tehničku kulturu RH, 1987.

Poduzeće M.E.P. dobitnik Godišnje povelje Hrvatskog društva za kvalitetu, 2008. za edukaciju i doprinos razvoju sustava kvalitete.

Jedan je od utemeljitelja CROME – Hrvatske udruge menedžera, 1990.

Aktivni filteri

15,10 EUR
15,10 EUR
15,10 EUR

Znanje i vrijednosti