Biserka Petrović-Sočo i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Biserka Petrović-Sočo

Biserka Petrović-Sočo je rođena 5. prosinca 1952. godine u Zagrebu. Završila je studij predškolskog odgoja na Pedagoškoj akademiji i studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala iz područja predškolske pedagogije. Radila je kao odgojiteljica i predškolska pedagoginja u zagrebačkim vrtićima, a od 1993. godine kao znanstveni asistent na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu gdje radi i danas u zvanju izvanrednog profesora. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija: Metodika upoznavanja okoline, Razvoj kurikuluma ranoga odgoja, Profesija odgojitelja i refleksivna praksa, Pedagoška komunikologija na preddiplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, nositeljica je kolegija Kvalitativna istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju na diplomskom studiju. Bila je glavni mentor za uvođenje međunarodnog predškolskog programa „Korak po korak“ u Hrvatskoj te je pokrenula i deset godina uređivala stručni časopis „Dijete, vrtić, obitelj“. Objavila je tri knjige samostalno i četiri u suautorstvu, tridesetak znanstvenih i pedesetak stručnih radova u časopisima i zbornicima. Uredila je desetak stručnih i znanstvenih knjiga iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, članica je uredništva Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Bila je suradnica na dvama projektima MZOŠ-a i na europskom projektu A Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe (RESCUR). Članica je HPD-a, OMEP-a i Udruge roditelja „Korak po korak“. Od 2001. godine predsjednica je jednog od četiriju Državnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja. Voditeljica je akcijskih istraživanja u nekoliko vrtića Zagreba i okolice.

Aktivni filteri

Akcijsko istraživanje s elementima etnografskoga pristupa