Davor Vidas i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Davor Vidas

Prof. dr.sc. Davor Vidas rođen je u Zagrebu 9. svibnja 1960. Redovni je profesor u trajnom zvanju u Institutu Fridtjof Nansen u Oslu, Norveška. Nakon završenoga Pravnog fakulteta u Zagrebu 1983. godine, na tom fakultetu 1984. započinje znanstvenu karijeru u međunarodnom pravu te je do rujna 1992. bio član Katedre za međunarodno javno pravo. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. U posljednjih dvadesetak godina prof. Vidas je bio glavni istraživač i voditelj petnaestak međunarodnih znanstvenih projekata iz raznih područja međunarodnog prava, kao i organizator te predsjedavajući više međunarodnih znanstvenih konferencija o pravu mora u Norveškoj, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji (Wilton Park). Održao je 50-ak pozvanih izlaganja i uvodnih govora na međunarodnim konferencijama u velikom broju zemalja, kao i mnoga predavanja na raznim svjetskim sveučilištima, akademijama znanosti i drugim znanstvenim institucijama. Član je Međunarodnog savjeta Instituta za pravo mora na američkom sveučilištu Berkeley u Kaliforniji. Profesor Vidas je član uredničkih savjetodavnih odbora u nekoliko međunarodnih časopisa. Niz je godina aktivno uključen u popularizaciju pitanja prava mora, u Hrvatskoj i drugim zemljama. Među ostalim, suautor je scenarija za dva televizijska dokumentarna filma Hrvatske radiotelevizije o pravu mora: “More pred sudom”, 1998, te “Inventura mora za treće tisućljeće”, 2008. godine. Objavio je stotinjak kolumni, komentara i intervjua o raznim pitanjima prava mora u popularnim znanstvenim časopisima, dnevnom i tjednom tisku i drugim medijima.

Nema pronađenih proizvoda